Home

Nieuws

Namens Stichting Bisschop Bekkers wensen wij u: Fijne feestdagen!

Vervolgprojecten eind 2019

Dutch Lanka Friendship Foundation

De Dutch Lanka Friendship Foundation meldde dat de leerlingen van Sarana Education, die 18 jaar geworden zijn, grote behoefte hebben aan praktijkonderwijs. Het doel is de jeugdigen zo zelfredzaam mogelijk te maken, maatschappij kennis en praktische vaardigheden aan te leren, zodat ze in de toekomst zelfstandig zullen functioneren en ook een passend beroep kunnen uitoefenen. Hiertoe is een groots plan bedacht waarin wordt voorzien in nieuwe lokalen en nieuw lesmateriaal. Diverse fondsen steunen dit plan. SBB reserveert geld voor een pottenbakkerij in afwachting van het inzamelen van het totaal benodigde gelden.

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Dutch Lanka Friendship Foundation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Ewoi

Elk jaar organiseert Stichting Ewoi voor de bezoekers van de dagopvang in Lodwar een gezellige kerstviering met lekker eten en drinken. Dit jaar is SBB gevraagd om deze viering te sponsoren en dat doen we graag.

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Stichting Ewoi

Vervolgprojecten eind 2019

Stichting Karunia

Begin 2019 werd de door SBB gefinancierde renovatie van de was- en droogruimte van het gehandicapteninstituut Panti Alma Boawae op Flores afgerond. Echter bleek later in het jaar de omheining rondom het gebouw niet meer deugdelijk te zijn, wat de veiligheid van de bewoners niet ten goede kwam. Daarom verzocht stichting Karunia aan SBB om de renovatie van de omheining te bekostigen.

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Stichting Karunia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Centre Simama

De gepensioneerde fysiotherapeut, die in 2018 Centre Simana in Kongo bezocht en daar zijn fysiotherapie materialen heeft geïntroduceerd en daarbij o.a. de medewerkers ter plaatse heeft bijgeschoold, gaat eind 2019 opnieuw naar Kongo. Hij gaat kennis overdragen aan familie en medewerkers, hoe meervoudig beperkte kinderen en jongeren tot bewegen gebracht kunnen worden binnen hun mogelijkheden. Hij neemt daarvoor materiaal mee uit Nederland wat in Kongo niet beschikbaar maar wel nodig is. SBB financiert de materialen en het vervoer.

   

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Centre Simama

Vervolgen op verscheidene bestaande projecten

Stichting Harapan

Recentelijk heeft Stichting Harapan opnieuw de hulp gevraagd van SBB voor het rehabilitatiecentrum Hidup Baru. Omdat er veelal meervoudig beperkte kinderen in het centrum verblijven, wordt er langdurige fysiotherapie aangeboden zodat de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen leren lopen. Aangezien het project zich uitbreidt en steeds meer kinderen geholpen worden, moet de fysiotherapie-afdeling uitgebreid worden, waarvoor ook meer materiaal nodig is. Met plezier zal SBB ook hier financiële hulp voor bieden, zodat het project haar goede resultaten kan blijven voortzetten!

Voor meer informatie over dit project, klik op de link: Stichting Harapan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij Helpen Daar (nieuwe naam: SAVIE)

Wij Helpen Daar heeft een nieuwe naam: SAVIE! Daarbij is voor het zevende jaar op rij bij SBB de aanvraag binnengekomen voor een project in Stamnica-Servië. Gedurende 2 weken in 2019 zullen, net zoals in de zomer van 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 10 studenten gerichte persoonlijke aandacht geven aan kinderen met een verstandelijke beperking in een tehuis in het noorden van Servië. Ook de kinderen en volwassenen die niet kunnen lopen en de bewoners die niet uit bed kunnen komen, zullen hierbij betrokken worden.

Ook bieden de studenten kleine materiële hulp. Zo willen zij kleding en zintuigprikkelende materialen meenemen en tijdens hun bezoek daar het tehuis een flinke opknapbeurt geven. Hiervoor wordt de financiële hulp gevraagd van SBB. Omdat SBB dit een heel nobele en mooie vrijwilligersorganisatie vindt, is zij natuurlijk bereid hierbij een handje te helpen.

Voor meer informatie over dit project, klik op de link: Wij Helpen Daar (nieuwe naam: SAVIE)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SolyLuna - Stichting Oog voor Kinderen

Nu hun vorige project goed loopt wil SolyLuna een nieuw project starten, namelijk een neurologisch ontwikkelingsprogramma. Hierbij wordt middels hulpmiddelen zoals ortheses de meervoudig beperkte kinderen geholpen hun motorische ontwikkeling verder door te zetten, om op deze manier hun zelfredzaamheid verder te vergroten. Ook hiervoor is de financiële steun van SBB nodig, welke met plezier gegeven zal worden, zodat dit prachtige project de integratie van de meervoudig beperkte kinderen in de samenleving met kleine stapjes steeds verder kan bewerkstelligen!

Voor meer informatie over dit project, klik op de link: SolyLuna - Stichting Oog voor Kinderen

Vervolg Innocent Smile

Al langere tijd wordt Innocent Smile door SBB gesteund bij het ontwikkelen en onafhankelijk maken van een Special School in een van de armste regio's in Indonesië.

Stichting Innocent Smile ondersteunt scholen en organisaties voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in ontwikkelingslanden. De stichting heeft als doel om scholen en instituten voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden zowel financieel als met advies te ondersteunen. Zij wil daarmee bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden en opleiding van deze kinderen.

Nu is recentelijk een vervolgvraag gedaan voor steun van SBB om een tweede Special School te kunnen openen in een ander dorpje in de North East Region, genaamd Noney. Voor dit plaatsje is gekozen omdat hier ook een gezondheidskliniek zit, waardoor de kinderen van de school ook dichtbij een dokter zitten. Aangezien het vorige project van Innocent Smile ontzettend goed loopt, en het zeer bewonderenswaardig is dat zij zich opnieuw aan zo'n groot project wagen, zal SBB met plezier ook dit project weer financieel ondersteunen!

Voor meer informatie over dit project, klikt u op de volgende link: Innocent Smile

» Nieuws archief