Home

Nieuws

Stichting Bisschop Bekkers krijgt een nieuw kleurtje!

Zoals u mogelijk reeds in onze laatste Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, zullen in 2018 een aantal veranderingen worden doorgevoerd met betrekking tot de opmaak van de media rondom Stichting Bisschop Bekkers. Wij hebben het geluk dat ontwerpster Jet Westbroek zich vrijwillig hiervoor in wil zetten en zijn haar uiteraard bij voorbaat al ontzettend dankbaar voor haar werk!

Jet vertelt: 'Elk jaar kies ik een goed doel. Dit jaar is SBB 'de gelukkige'. Ik kan nu zelf niet vrijwilliger worden voor SBB maar ik wil toch graag iets doen. Zeker nadat ik veel hartverwarmende en hoopgevende verhalen had gehoord tijdens de viering van het 50-jarig bestaan. In 2018 maak ik voor SBB een nieuw logo en huisstijl en voer dit door in alle uitingen. Hier alvast een voorproefje: het voorlopige nieuwe logo.'

Houdt u dus de volgende nieuwsbrief en de website in de gaten voor meer updates over het nieuwe uiterlijk van SBB!

Uiteraard zult u wel alle informatie met betrekking tot SBB en de door haar gesponsorde projecten gewoon terug kunnen blijven vinden op de website, klikt u hiervoor zoals gewoonlijk links in het keuzemenu op de naam van een land of project!

Eindverantwoording Stichting Harapan, Indonesië

Ook van Stichting Harapan hebben wij een mooie eindverantwoording ontvangen waarin zij beschrijven wat gedaan is met de financiële steun die Stichting Bisschop Bekkers in het afgelopen jaar verleend heeft. 

Stichting Harapan ondersteunt een rehabilitatiecentrum met de naam Hidup Baru, wat 'Nieuw Leven' betekent. Dit centrum biedt plaast en verzorging aan ongeveer 40 bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking. Door middel van therapie en begeleiding proberen zij de bewoners gechikt te maken voor een leven buiten het centrum, zodat zij een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen en onderdeel kunnen worden van de samenleving.

Een aantal kinderen die in het rehabilitatiecentrum wonen zullen in de aankomende jaren naar het voortgezet onderwijs gaan. Een mooie stap! Echter wordt hiervoor ervaring met computers gewenst, wat zonder toegang tot computers zeer lastig wordt. 

Met de hulp van SBB zijn 7 computers, een laptop en een printer aangeschaft, en hier wordt goed gebruik van gemaakt zoals te zien op onderstaande foto's! Stichting Bisschop Bekkers is erg tevreden met hetgeen door Stichting Harapan bereikt is en wenst de kinderen een leuke en leerzame tijd tegemoet!

Voor meer informatie met betrekking tot dit project, klikt u op de volgende link: Stichting Harapan

Wij nodigen u ook uit om eens een kijkje te nemen bij andere projecten waar SBB haar steun aan verleent, klikt u hiervoor op een land of projectnaam in het keuzemenu links!

Vervolgproject Niketan: Leave no one behind

Er zijn organisaties welke Stichting Bisschop Bekkers al jaren kent, financieel ondersteund heeft bij verscheidene projecten en waarmee goed contact onderhouden blijft worden. Stichting Niketan is een van deze organisaties. Zij is al bij verschillende initiatieven in Bangladesh door SBB geholpen en is nu opnieuw bij ons aangeklopt voor ondersteuning bij een groot nieuw initiatief dat zij in de komende twee jaren op gaan zetten. De titel van dit project is 'Leave no one behind' en zal zich richten op praktijkonderwijs met verschillende thema's. 

SBB zal dit project opnieuw haar steun bieden en hoopt dat dit net zoals de andere projecten van Stichting Niketan uit zal groeien tot een groot succes!

Voor meer informatie over Stichting Niketan en hun volledige projectvoorstel met betrekking tot 'Leave no one behind', klik op de volgende link: Stichting Niketan

Informatie over andere projecten kunt u raadplegen door in het keuzemenu hiernaast op een land of projectnaam te klikken.

Eindverantwoording Matunkha Centre, Malawi

In het afgelopen jaren zijn weer veel nieuwe projecten financieel ondersteund door Stichting Bisschop Bekkers. Wij vragen bij afronding van het project, of tussentijds bij de langerdurende projecten, altijd een eind- of tussenverantwoording zodat wij onze sponsoren ook kunnen laten weten wat er met het geld dat zij doneren aan SBB is gebeurd. Samenvattingen hiervan kunt u zien in onze halfjaarlijkse Nieuwsbrieven, maar af en toe willen wij u een wat uitgebreider verhaal laten lezen. 

Zo hebben wij de eindverantwoording ontvangen van Matunkha Centre, een van de projecten die wij steunen in Malawi.

Zij organiseerden trainingen voor ouders en begeleiders van kinderen met een (verstandelijke) beperking om om te leren gaan met de verzorging en ondersteuning die een kind met een beperking nodig heeft. Er werd door twee deskundigen (waaronder een fysiotherapeut) aan 8 genodigden training gegeven en met groot succes! Daarom is besloten na het regenseizoen weer een training te geven aan een aantal ouders en begeleiders, om het goede werk voort te kunnen zetten.

Voor meer informatie en schitterende foto's van dit project, klikt u op de volgende link: Matunkha Centre

Uiteraard nodigen wij u ook weer uit om rond te kijken op de website voor meer informatie met betrekking tot de andere projecten!

In memoriam: Ernst de Sitter

Op 7 juni jl. bereikte ons het droevige bericht dat Ernst de Sitter is overleden. Ernst was ruim dertig jaar betrokken bij SBB; van 1984 tot 2001 als penningmeester en daarna nog tot en met 2014 als voorzitter.

Toen aan Ernst de vraag werd gesteld of hij zitting wilde nemen in het bestuur van SBB antwoordde hij direct positief omdat het doel van SBB hem aansprak: ‘Een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking in ontwikkelingslanden’. Vanaf dat moment heeft het bestuur dertig jaar van zijn kennis en kunde geprofiteerd. In die jaren zijn talrijke projecten ondersteund.

Twee facetten van zijn voorzitterschap springen er uit en zeggen veel over de mens die Ernst was. Het eerste is dat hij zich altijd sterk heeft gemaakt voor de kleinschalige projecten die bij de grote stichtingen met een professionele staf niet gesponsord werden. Daarbij vond hij het belangrijk dat de betrouwbaarheid van de aanvragen goed werd gecheckt, zodat alle gelden volledig ten goede komen aan het doel. Het tweede facet is dat hij de kennis en vaardigheid van elk bestuurslid afzonderlijk op waarde wist te schatten. Als het om inhoudelijke beoordeling van projecten ging, luisterde hij aandachtig naar de inbreng van medebestuursleden met contacten in ontwikkelingslanden en professionele ervaring in de zorg.

We zullen Ernst missen en hem als bevlogen bestuurslid van de Stichting Bisschop Bekkers in onze herinnering houden.

Wij wensen alle nabestaanden de kracht toe om dit verlies te dragen.

» Nieuws archief