Home

Nieuws

Drie nieuwe projecten kregen ondersteuning van SBB

Lees meer informatie over drie nieuwe projecten die SBB sinds begin dit jaar ondersteunt.

Lees meer »

Eerste SBB-nieuwsbrief 2020

De mei-nieuwsbrief van SBB wordt binnenkort verzonden, maar is nu alvast te lezen op onze website.

In deze nieuwsbrief wordt beschreven welke projecten SBB in 2019 dankzij uw steun heeft kunnen helpen.
Twee project (in Roemenië en in Egypte) worden uitgelicht.


Ook kunt u lezen hoe u kunt profiteren van fiscale voordelen indien u kiest voor periodiek schenken.

Wij wensen u veel leesplezier!

Het eerste nieuwe project van 2020: Stichting Ikusasa!

Het jaar 2020 is al enkele maanden onderweg en ook Stichting Bisschop Bekkers heeft niet stil gezeten! Het eerste project heeft alweer zijn financiële steun van SBB ontvangen en dat is Stichting Ikusasa in Zuid-Afrika.

Stichting Ikusasa werkt onder andere samen met het Coronation Training Centre, een school voor kinderen met een handicap, gevestigd in Johannesburg. Een gevleugelde uitspraak van het team daar is: 'Not disabled, but differently abled'. De school heeft een regionale functie en veel leerlingen komen uit arme gezinnen.

Door de stichting wordt tegemoet gekomen aan de vervoerskosten van de kinderen, die de ouders veelal niet kunnen betalen. Daarbij zorgt zij ook voor extra investeringen ten aanzien van het schoolgebouw, het schoolplein of leermaterialen. 

Stichting Bisschop Bekkers wordt om hulp gevraagd bij de aanschaf van 3 airconditioners voor de nieuwe klaslokalen, zodat ook in hete dagen verantwoord onderwijs gegeven kan worden. Een fantastisch project waar SBB met plezier een steentje aan bijdraagt!

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Stichting Ikusasa

Vervolgprojecten eind 2019

Dutch Lanka Friendship Foundation

De Dutch Lanka Friendship Foundation meldde dat de leerlingen van Sarana Education, die 18 jaar geworden zijn, grote behoefte hebben aan praktijkonderwijs. Het doel is de jeugdigen zo zelfredzaam mogelijk te maken, maatschappij kennis en praktische vaardigheden aan te leren, zodat ze in de toekomst zelfstandig zullen functioneren en ook een passend beroep kunnen uitoefenen. Hiertoe is een groots plan bedacht waarin wordt voorzien in nieuwe lokalen en nieuw lesmateriaal. Diverse fondsen steunen dit plan. SBB reserveert geld voor een pottenbakkerij in afwachting van het inzamelen van het totaal benodigde gelden.

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Dutch Lanka Friendship Foundation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Ewoi

Elk jaar organiseert Stichting Ewoi voor de bezoekers van de dagopvang in Lodwar een gezellige kerstviering met lekker eten en drinken. Dit jaar is SBB gevraagd om deze viering te sponsoren en dat doen we graag.

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Stichting Ewoi

Vervolgprojecten eind 2019

Stichting Karunia

Begin 2019 werd de door SBB gefinancierde renovatie van de was- en droogruimte van het gehandicapteninstituut Panti Alma Boawae op Flores afgerond. Echter bleek later in het jaar de omheining rondom het gebouw niet meer deugdelijk te zijn, wat de veiligheid van de bewoners niet ten goede kwam. Daarom verzocht stichting Karunia aan SBB om de renovatie van de omheining te bekostigen.

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Stichting Karunia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Centre Simama

De gepensioneerde fysiotherapeut, die in 2018 Centre Simana in Kongo bezocht en daar zijn fysiotherapie materialen heeft geïntroduceerd en daarbij o.a. de medewerkers ter plaatse heeft bijgeschoold, gaat eind 2019 opnieuw naar Kongo. Hij gaat kennis overdragen aan familie en medewerkers, hoe meervoudig beperkte kinderen en jongeren tot bewegen gebracht kunnen worden binnen hun mogelijkheden. Hij neemt daarvoor materiaal mee uit Nederland wat in Kongo niet beschikbaar maar wel nodig is. SBB financiert de materialen en het vervoer.

   

Voor meer informatie over dit project, klik op de volgende link: Centre Simama

» Nieuws archief